Όταν μια φωτογραφία με #CoinsofHope μοιράζεται, εμφανίζεται η τοποθεσία στο χάρτη. Έτσι, με αυτό τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε το πώς διαδίδεται το Ελπιδοφόρο Νόμισμα.